2009

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Tien jaar adviezen over leraren en lerarenopleidingen: overzicht en balans

  21 december 2009 | Studie

  Deze publicatie is één van de zogenoemde 'acquis' die de Onderwijsraad de laatste jaren heeft doen samenstellen. Twee onderzoekers analyseren de advisering van de raad over het onderwerp leraren. Zij gaan na welke standpunten de raad heeft ingenomen en hoe de advisering heeft doorgewerkt in de discussie en de besluitvorming. 

  Verder lezen ›

 • Aandachtspunten voor het onderwijs bij de economische crisis

  18 december 2009 | Studie

  De economische crisis was voor de Onderwijsraad aanleiding om een interne discussie te organiseren over de mogelijke gevolgen van deze crisis voor het onderwijs. Daartoe is in het voorjaar van 2009 een ‘adviesestafette’ gestart waarbij alle raadsleden hun ideeën daarover konden doorgeven. Vervolgens heeft daarover een interne gedachtewisseling plaatsgevonden. De voorliggende notitie is daaruit voortgekomen. In deze beknopte studie zijn een vijftal aandachtspunten uitgewerkt, die van belang zijn bij het adviseren aan de bewindslieden en aan de Tweede Kamer vanwege de economische recessie waarin ons land momenteel is verzeild. Deze notitie dient in de eerste plaats als achtergrond bij komende adviesprojecten van de Onderwijsraad, maar de raad verwacht dat deze notitie ook informatie bevat die interessant is voor een bredere doelgroep.

  Verder lezen ›

 • De positie van het middelbaar beroepsonderwijs in het buitenland

  23 november 2009 | Studie

  Studie naar de multifunctionaliteit van beroepsonderwijs op middelbaar niveau in de Verenigde Staten en enkele Europese landen.

  Verder lezen ›

 • Acquis hoger onderwijs

  30 juli 2009 | Studie

  De Onderwijsraad heeft ResearchNed gevraagd een acquis op te stellen van de adviezen die de raad de afgelopen tien jaar heeft uitgebracht over hoger onderwijs. 

  Verder lezen ›

 • De aansluiting tussen vraag en aanbod van postsecundair onderwijs

  9 juli 2009 | Studie

  Het CHEPS heeft een inventarisatie uitgevoerd van de manier waarop in diverse landen wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar postsecundair onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Behoefte postsecundair onderwijs

  9 juli 2009 | Studie

  De Onderwijsraad heeft ResearchNed verzocht een onderzoek te doen naar de behoeften van potentiële deelnemers aan postsecundair onderwijs en de mate waarin het bestaande aanbod daarop inspeelt.

  Verder lezen ›

 • Ervaren deficiënties door havo en mbo-opleidingen in de basisbagage van vmbo'ers

  23 april 2009 | Studie

  Zowel havo- als mbo-opleidingen constateren tekortkomingen in de bagage van studenten met een vmbo-vooropleiding. Het GION trekt deze conclusie op basis van onder andere een internetenquête.  

  Verder lezen ›

 • Baas over eigen school

  10 februari 2009 | Studie

  Doordecentralisatie van huisvesting in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs blijkt positieve gevolgen te kunnen hebben. Daar staat wel tegenover dat de onderwijsinstellingen een extra risico dragen en dat doordecentralisatie veeleal gepaard gaat met een fysieke concentratie van onderwijs.

  Verder lezen ›

 • Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs

  10 februari 2009 | Studie

  Deze studie gaat over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het hoger onderwijs (hbo en wo) en over de rol van maatschappelijke elites. Kan het hoger onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschap bij de elite?

  Verder lezen ›

 • Uitwijken en inbrengen

  10 februari 2009 | Studie

  Voor de bundel Uitwijken en inbrengen hebben drie onderzoeksbureaus studies uitgevoerd naar thema's die volgens de raad binnen het huidige onderwijs sterk in beweging zijn.

  Verder lezen ›