Kaders voor de referentieniveaus

24 juli 2009 | Advies

Het advies Kaders voor de referentieniveaus geeft commentaar bij het voorstel van wet tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.

De raad acht het vaststellen van referentieniveaus nuttig en nodig om aansluiting tussen de sectoren te bewerkstelligen, een bepaald basisniveau voor bijna alle leerlingen te garanderen en voor alle leerlingen een hoger ambitieniveau aan te geven. Tegelijk plaatst de raad een aantal kanttekeningen bij de uitwerking van het Wetsvoorstel referentieniveaus.

Zo hebben de referentieniveaus naar de mening van de raad primair een diagnostische functie tijdens het schooljaar en staan de toetsen los van de afsluitende examensystematiek. Ten aanzien van de invoering pleit de raad voor een gefaseerde benadering. 

Lees de volledige publicatie ›