Inventarisatie initiatieven rond vroegselectie

8 maart 2010 | Studie

De Onderwijsraad heeft SLO gevraagd een inventarisatie te maken van initiatieven die zich richten op vermindering van de negatieve effecten van vroege selectie.