De kwaliteitsnormerende functie van deugdelijkheidseisen, waarborg voor goed onderwijs

5 april 2012 | Studie

In dit essay onderzoekt Dick Mentink (emeritus-hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) hoe in de loop der tijd invulling is gegeven aan de in de Grondwet opgenomen bepaling dat deugdelijkheidseisen voor het onderwijs door de wetgever worden uitgewerkt. Ook wordt nagegaan in hoeverre delegatie door de wetgever is toegestaan en welke concrete aangrijpingspunten er zijn om het wetgevingsbeleid met betrekking tot deugdelijkheidseisen nader uit te werken.