Richting als pluriform begrip in de onderwijswetgeving

5 april 2012 | Studie

Dit essay van Pieter Huisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) schetst de reikwijdte, geschiedenis en de verschillende functies van het richtingbegrip in de verschillende onderwijswetten. De consequenties van een bredere interpretatie van het richtingbegrip worden ook in beeld gebracht. Het essay bevat een pleidooi voor voldoende ruimte en flexibiliteit in de onderwijswetgeving.