'Bumpy moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

7 maart 2013 | Studie

Het ecbo heeft een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. De studie geeft zo inzicht in de 'binnenkant' van het leraarschap.