Professionaliteitsbeleving van leraren

7 maart 2013 | Studie

Het ICLON geeft in deze studie een aantal casusbeschrijvingen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De beschrijvingen geven weer op welke manier de leraren hun eigen professionaliteit en professionele ruimte karakteriseren.