Startdossier toegevoegde waarde

7 april 2014 | Studie

Deze studie geeft een overzicht van de internationale literatuur op het gebied van leerwinst en toegevoegde waarde. De studie is verricht ter voorbereiding van het advies Toegevoegde waarde.