De positie van het vmbo in de educatieve wedloop

19 juni 2015 | Studie

Deze studie onderzoekt de positie van het vmbo binnen het Nederlandse onderwijsstelsel en dient als startdossier bij het advies Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap.