Quality in Higher Education: A literature review

28 augustus 2015 | Studie

Literatuuronderzoek in opdracht van de Onderwijsraad door het CHEGG (Centre for Higher Education Governance Ghent). De onderzoekers hebben een internationaal onderzoek uitgevoerd naar visies op kwaliteit van hoger onderwijs, factoren die de onderwijskwaliteit bepalen, en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs in historisch en internationaal perspectief.