De financiering, organisatie van bekostiging van leven lang leren in Nederland

13 oktober 2016 | Studie

Dit onderzoek behandelt de wijze waarop in Nederland een leven lang leren wordt bekostigd.