2016

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • De financiering, organisatie van bekostiging van leven lang leren in Nederland

  13 oktober 2016 | Studie

  Dit onderzoek behandelt de wijze waarop in Nederland een leven lang leren wordt bekostigd.

  Verder lezen ›

 • Startdossier internationaliseringsagenda voor het onderwijs 2015-2020

  31 mei 2016 | Studie

  Deze studie, geschreven door dr. Henk Oonk, gaat uit van twee centrale vragen:

  Wat doen scholen in het po, het vo en het mbo momenteel aan internationalisering?

  Wat is de stand van zaken in andere landen omtrent internationalisering? Doen ze daar andere dingen? Loopt Nederland voor/achter op bepaalde gebieden? Wat is succesvol gebleken in het buitenland?

  Verder lezen ›

 • Internationalisering van de jongerencultuur

  31 mei 2016 | Studie

  In hoeverre en op wat voor manier is internationalisering van invloed op de Nederlandse jongerencultuur? Op deze vraag probeert bureau voor jongerenonderzoek Youngworks in deze studie een antwoord te geven. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek, aangevuld met inzichten uit twee focusgroepen met jongeren tussen veertien en negentien jaar. 

  Verder lezen ›

 • Moeilijk meetbare onderwijsresultaten op het sociale en maatschappelijke domein

  10 mei 2016 | Studie

  Dit startdossier is op verzoek van de Onderwijsraad samengesteld tegen de achtergrond van de adviesvraag 'Hoe kan verdere vooruitgang worden geboekt in het  zichtbaar maken van moeilijk meetbare onderwijsresultaten?’ Het dossier geeft een overzicht van  wetenschappelijke kennis op verschillende domeinen die voor beantwoording van deze vraag van belang kunnen zijn. Er wordt aandacht geschonken aan een classificatie en verkenning van de opbrengsten  waarom het zou kunnen gaan, aan de vraag welke functies meting en evaluatie van onderwijsresultaten  vervullen, en ingegaan op de mogelijkheden die voor meting van een aantal typen onderwijsresultaten beschikbaar zijn. Het dossier geeft inzicht in kennis en kennislacunes, maar vormt geen uitputtend overzicht van de literatuur of bespreking daarvan.

  Verder lezen ›