Acquis leraren

7 november 2018 | Studie

Deze publicatie van Sardes geeft een overzicht van adviezen die de Onderwijsraad in de periode 2009-2017 heeft uitgebracht op het terrein van de leraar en de lerarenopleiding. Tevens besteedt deze publicatie aandacht aan de reacties op deze adviezen.

De publicatie is een vervolg op een in 2009 verschenen publicatie.