Financiering

Onderwijs wordt voor een groot deel uit publieke middelen betaald. De besteding van de middelen moet op een doelmatige manier plaatsvinden. Daarbij spelen onderwijskundige en pedagogische afwegingen een belangrijke rol.