Leeslijnen

 • Bestuurlijke verhoudingen

  16 publicaties

  Hoe kan de overheid zijn grondwettelijke zorg voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs het best organiseren? Het gaat steeds om de verhouding en de balans tussen sturing van de overheid en ruimte voor onderwijsinstellingen om hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

  Verder lezen ›

 • Financiering

  12 publicaties

  Onderwijs wordt voor een groot deel uit publieke middelen betaald. De besteding van de middelen moet op een doelmatige manier plaatsvinden. Daarbij spelen onderwijskundige en pedagogische afwegingen een belangrijke rol.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit

  26 publicaties

  Voor goed onderwijs zijn basisvaardigheden als rekenen en taal uiteraard cruciaal. Maar dat is niet het enige. Onderwijs van hoge kwaliteit wordt uiteindelijk door veel meer onderdelen bepaald, zoals andere vakinhouden, burgerschap en advanced skills.

  Verder lezen ›

 • Kwetsbare jongeren

  3 publicaties

  Voor alle jongeren biedt goed onderwijs de beste kansen voor de toekomst. Om deze kansen te kunnen benutten, hebben sommige jongeren echter extra ondersteuning nodig of zijn passende maatregelen aan de orde. Toegankelijk onderwijs van hoge kwaliteit is daarbij ook voor hen van groot belang.

  Verder lezen ›

 • Leraren

  13 publicaties

  Goede leraren zijn cruciaal voor het onderwijs. Over diverse aspecten van het leraarsberoep, van opleiding tot salaris, van arbeidsorganisatie tot professionele ruimte heeft de raad geadviseerd.

  Verder lezen ›

 • Nooit uitgeleerd

  10 publicaties

  Leren vindt niet alleen plaats in een formele context binnen het initiële onderwijs. Ook buiten (en na) de reguliere onderwijspaden zijn er veel gelegenheden tot leren. De raad vindt het van belang dat de context hiervoor op een goede manier kan worden benut.

  Verder lezen ›

 • Referentieniveaus

  12 publicaties

  De Onderwijsraad is van mening dat er objectieve standaarden moeten zijn voor wat kinderen op een bepaald moment moeten weten en kunnen. Deze leeslijn laat zien wat de raad hierover in de loop der tijd heeft gezegd.

  Verder lezen ›

 • Toegankelijkheid

  15 publicaties

  Het onderwijsstelsel moet voldoende flexibel en toegankelijk zijn zodat ieder individu kansen heeft op een goede, passende opleiding waardoor hij een volwaardige bijdrage aan de samenleving kan leveren.

  Verder lezen ›

 • Toezicht

  7 publicaties

  Toezicht vindt plaats in verschillende contexten (intern en extern) en vanuit verschillende perspectieven (naleving, stimuleren van kwaliteit). Dit toezicht moet zowel zorgen voor naleving en regels, als voor voldoende ruimte voor initiatieven van onderwijsinstellingen.

  Verder lezen ›

 • Variëteit

  7 publicaties

  Onderwijs moet voortdurend blijven aansluiten bij de eisen van (verschillende groepen in) de samenleving. Er moet dan ook altijd ruimte zijn voor verschillende geloofsuitingen, filosofieën of onderwijsmethodes.

  Verder lezen ›