Kwaliteit

Voor goed onderwijs zijn basisvaardigheden als rekenen en taal uiteraard cruciaal. Maar dat is niet het enige. Onderwijs van hoge kwaliteit wordt uiteindelijk door veel meer onderdelen bepaald, zoals andere vakinhouden, burgerschap en advanced skills.

 • Versteviging van kennis in het onderwijs II

  6 september 2007 | Advies

  Het kennisniveau van leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren kan omhoog. De Onderwijsraad vindt dat de minister maatregelen moet nemen om de basiskennis van Nederlands, Engels en wiskunde te verbeteren. Ook scholen en universiteiten moeten in actie komen.

  Verder lezen ›

 • Versteviging van kennis in het onderwijs

  7 december 2006 | Verkenning

  Er zijn indicaties dat we niet tevreden mogen zijn met het kennisniveau van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Vooral voor de vakken Nederlands en wiskunde zijn er zorgen. De raad roept alle onderwijsinstellingen op om deze leemten op te sporen en te repareren.

  Verder lezen ›

 • Naar meer evidence based onderwijs

  19 januari 2006 | Advies

  Verzamel bewijzen voor de effectiviteit van onderwijsmethoden. Voer nieuwe methoden pas in als bewezen is dat ze positief uitwerken.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en burgerschap

  25 september 2003 | Advies

  Het bevorderen van burgerschap is een taak voor alle scholen, van basisschool tot hogeschool en universiteit. De raad adviseert de minister dan ook om dit uitgangspunt vast te leggen in de onderwijswetten.

  Verder lezen ›

 • De kern van het doel

  25 april 2002 | Advies

  De commissie Wijnen stelt een herziening voor van de kerndoelen basisonderwijs. De raad staat daar positief tegenover, maar doet twee aanvullende aanbevelingen: ontwikkel leerstandaarden en handhaaf Engelse taal als een verplicht vak op de basisschool (en in Friesland de Friese taal).

  Verder lezen ›