Verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

De Onderwijsraad heeft in 2001 en 2013 geadviseerd over welke factoren een rol moeten spelen bij de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen. Beide adviezen benadrukken het belang van de factor etniciteit.

 • Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen

  12 september 2013 | Advies

  De Onderwijsraad pleit voor het handhaven van het huidige volume van achterstandsmiddelen. Voorts adviseert hij de verdeelsystematiek van de middelen te vereenvoudigen en scholen aan te sporen transparanter te zijn over hun beleid en besteding van het geld. Tegelijkertijd is het nodig te investeren in gericht onderzoek om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende maatregelen.

  Verder lezen ›

 • Wat het zwaarst weegt.

  21 november 2001 | Advies

  De Onderwijsraad heeft de instrumenten van het onderwijsachterstandenbeleid onder de loep genomen. De conclusie: modernisering van de regelgeving is geboden.

  Verder lezen ›