Corona

De coronacrisis heeft grote consequenties voor het onderwijs. Nu en op langere termijn. De Onderwijsraad vraagt met adviezen, columns en andere publicaties aandacht voor het perspectief voor jongere generaties. Zodat er voor jongeren uitzicht blijft bestaan op goed onderwijs, werk en meedoen in de samenleving.

De Onderwijsraad neemt deel aan de Denktank Coronacrisis. De denktank adviseert over de gevolgen van de crisis en hoe de maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven. De denktank bestaat uit een brede groep van vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners.

De adviezen van de denktank vindt u hier.