Webrichtlijnen

De Onderwijsraad besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online-informatie. Iedereen moet de informatie van de raad gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Onderwijsraad onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. De Onderwijsraad wil de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan zal de raad dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Waarom Onderwijsraad.nl geheel aan de Webrichtlijnen voldoet

In 2013 is een controle uitgevoerd op toepassing door het bureau Qualityhouse. De controle is gebaseerd op Webrichtlijnen 2, niveau 3, level AA.

In 2016 is een nieuwe controle uitgevoerd door het bureau Centric.

Periodiek zal een hercontrole worden uitgevoerd.

Informatie en klachten over toegankelijkheid Onderwijsraad.nl

Vindt u onderwijsraad.nl onvoldoende toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten via www.onderwijsraad.nl