Een publicatie zoeken

Er zijn 3112 resultaten gevonden.

 • Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel

  14 december 2018 | Advies

  De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.

  Verder lezen ›

 • Trendcomplex voor het onderwijsstelsel

  14 december 2018 | Studie

  Verder lezen ›

 • Naar nieuwe comfortzones

  14 december 2018 | Studie

  Verder lezen ›

 • Curriculumvernieuwing

  13 december 2018 | Advies

  De Onderwijsraad brengt advies uit over het proces van curriculumvernieuwing. Hoe kan curriculumvernieuwing zo worden georganiseerd dat het een duurzame bijdrage levert aan onderwijskwaliteit?

  Verder lezen ›

 • Toets wijzer

  13 december 2018 | Advies

  Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen in dit advies om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk.

  Verder lezen ›

 • Acquis leraren

  7 november 2018 | Studie

  Deze publicatie van Sardes geeft een overzicht van adviezen die de Onderwijsraad in de periode 2009-2017 heeft uitgebracht op het terrein van de leraar en de lerarenopleiding. Tevens besteedt deze publicatie aandacht aan de reacties op deze adviezen.

  De publicatie is een vervolg op een in 2009 verschenen publicatie.

  Verder lezen ›

 • Ruim baan voor leraren

  7 november 2018 | Advies

  Er is veel aandacht voor het lerarenberoep, zowel bij beleidsmakers als in de media. De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad de volgende adviesvraag gesteld: Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren?

  Verder lezen ›

 • Briefadvies wetsvoorstel burgerschapsopdracht

  27 september 2018 | Advies

  De Onderwijsraad adviseert om de wettelijke opdracht voor burgerschapsonderwijs te richten op democratie. Hij doet dat in reactie op een conceptwetsvoorstel van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister wil de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs verduidelijken. De Onderwijsraad steunt die intentie. Toch is de raad kritisch over het wetsvoorstel. Daarbij gaat het zowel om de onderbouwing van het voorstel als om de invulling van het begrip burgerschap.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2019

  18 september 2018 | Advies

  Het Werkprogramma 2019 biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de Onderwijsraad in 2019 zal adviseren.

  Verder lezen ›

 • Plezier in bewegen

  10 september 2018 | Advies

  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Sporten en bewegen is volgens de raden belangrijk en hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs.

  Verder lezen ›