14 adviesraden publiceren gezamenlijke bundel over de zorgen van jongeren

Jongeren hebben zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren van nu en van toekomstige generaties onzeker zijn. Veertien adviesraden schreven samen een bundel, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst hebben. De bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ wordt op 23 mei gepubliceerd.

Maak gebruik van stem van jongeren

In de bundel staat het woord zorgen staat centraal. Zorgen óver de toekomst, zoals over klimaatverandering, vergrijzing en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en pensioenen. En zorgen vóór een mooie toekomst van jongeren (0-27 jaar). Jongeren hebben zelfvertrouwen en veerkracht nodig om de grote veranderingen aan te kunnen, maar zijn bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor een toekomst met perspectief  moeten jongeren een stem hebben in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hen actief betrekken, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid.

Zorgen over toenemende prestatiedruk in het onderwijs

De Onderwijsraad laat jongeren zelf aan het woord over hun zorgen over het onderwijs. Vier jongerenonderwijsorganisaties hebben een bijdrage geleverd aan de bundel: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg. Zij schrijven in hun bijdrage ‘Maak van de mand een vangnet’ over hun zorgen over de toenemende prestatiedruk in het onderwijs.

Zij betogen dat de sociale, emotionele, morele en intellectuele ontwikkeling van jongeren de hoofdtaak is van het onderwijs. Maar de druk om zich te voegen naar de gewenste standaard zit die hoofdtaak in de weg. Zij pleiten voor het verminderen van de prestatiedruk. Het onderwijs moet geen mand zijn waar jongeren doorheen kunnen vallen, maar een net dat ze opvangt. Juist als ze vallen.

Het onderwijs is met de focus op cijfers, diploma’s en prestaties een stressvolle plek geworden voor jongeren. Ze moeten steeds harder rennen om op dezelfde positie te blijven. Dat moet echt anders. Het onderwijs moet een plek zijn waar jongeren en hun ontwikkeling centraal  staan. Een plek waar jongeren zich veilig en thuis voelen in plaats van dat ze faalangst voelen. Het onderwijs moet een plek worden waar jongeren kunnen worden opgevangen in plaats van door de mand vallen.

De huidige toetscultuur in het onderwijs en de druk op het maken van de juiste studiekeuze werken de prestatiedruk in de hand. Dit moet en kan volgens de jongeren anders. Scholen kunnen de druk verminderen door minder te toetsen en de nadruk op cijfers te beperken door meer gebruik te maken van formatieve evaluatie. De keuzedruk rondom studiekeuze kan verminderd worden door een betere financiële positie van jongeren en een beter imago van de verschillende opleidingsniveaus. Dit alles haalt niet alleen de druk weg bij jongeren, maar ze zullen zich er ook meer gewaardeerd door voelen. Niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn.