Mirjam van Leeuwen secretaris-directeur Onderwijsraad

Met ingang van 1 september 2019 wordt Mirjam van Leeuwen secretaris-directeur van de Onderwijsraad.

Drs. Mirjam van Leeuwen

Van 2006 tot en met 2018 heeft zij verschillende functies vervuld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaronder programmamanager Registers en Beroepsorganisatie en plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch Arbeidsmarktbeleid bij de directie Leraren. Momenteel voert ze een verkenning uit naar de maatschappelijke diensttijd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze is kunsthistorica en heeft een opleiding strategisch leiderschap gevolgd bij Nyenrode Business Universiteit.

Van Leeuwen kijkt erg uit naar haar start bij de Onderwijsraad. "Een instituut dat al 100 jaar van grote waarde is en van waaruit ik me zal inspannen voor een gedegen fundament onder het maatschappelijk debat over ons onderwijs.”

Prof. dr. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, is blij met de komst van Van Leeuwen: "De Onderwijsraad heeft in Mirjam een zeer deskundige en energieke secretaris-directeur gevonden. Samen met ons zal zij zich de komende jaren gaan inzetten voor goede en relevante adviezen van de raad. Ook zal zij leiding gaan geven aan het bureau. We kijken uit naar een goede en plezierige samenwerking met haar."

Mirjam van Leeuwen volgt in deze functie Cees van ’t Veen op, die sinds januari 2018 secretaris-directeur ad-interim was.