Privacy

Om een vraag te stellen aan de Onderwijsraad of om een schriftelijke bijdrage te leveren aan onze adviezen krijgt u de vraag uw contactgegevens in te voeren. Ook tijdens onze advieswerkzaamheden verwerken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld van experts en betrokkenen met wie we spreken of die deelnemen aan expertpanels. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus.

Gebruik van uw gegevens

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onze leidraad. Uw persoonsgegevens worden alleen met uw expliciete toestemming verwerkt.

Welke gegevens registreert de Onderwijsraad?

  • uw naam en uw e-mailadres;
  • in sommige gevallen: uw telefoonnummer, uw naw-gegevens, de organisatie waar u werkzaam bent en de functie die u daar vervult.

De Onderwijsraad registreert alleen die gegevens die u zelf opgeeft en alleen met uw expliciete toestemming.

Waarom vraagt de Onderwijsraad deze gegevens?

  1. De gegevens worden gebruikt voor de feitelijke beantwoording van uw vraag. De overheid heeft op grond van de Grondwet een plicht om vragen van burgers te beantwoorden.

Of:

  1. De gegevens worden gebruikt in het kader van de voorbereiding van adviezen. Via diverse kanalen vragen we burgers, experts en stakeholders hun kennis en ervaring met ons te delen.

Of:

  1. Het bijhouden van aanmeldingen voor onze activiteiten en het informeren van deelnemers aan die activiteiten.

Bewaartermijn

Burgervragen, inhoudelijke bijdragen aan een advies en ingevulde contactformulieren - inclusief persoonsgegevens - worden verwijderd of bewaard conform de Archiefwet.

Derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor het uitoefenen van onze taken. 

Inzien, corrigeren of verwijderen van uw gegevens

Gegevens die wij verzamelen zijn uw contactgegevens. Het is mogelijk uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een ‘verzoek persoonsgegevens’ doen via het secretariaat van de Onderwijsraad.

Contact en klachtregeling

Heeft u vragen over het privacybeleid van de Onderwijsraad? Stuur dan een mail naar het secretariaat van de Onderwijsraad.

Er is de Onderwijsraad alles aan gelegen goed en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Bent u het toch niet eens met de manier waarop de Onderwijsraad uw gegevens verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.