Privacy

Om een vraag te stellen aan de Onderwijsraad, om publicaties te bestellen via deze website of om een schriftelijke bijdrage te leveren aan onze adviezen krijgt u de vraag uw contactgegevens in te voeren. Wij zijn ons ervan bewust dat de gegevens die u achterlaat, uw privacy aangaan en wij nemen uw privacy zeer serieus. Ook tijdens onze advieswerkzaamheden verzamelen we persoonsgegevens, bijvoorbeeld van experts en betrokkenen met wie we spreken of die deelnemen aan expertpanels

Gebruik van uw gegevens

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) onze leidraad. Wij bewaren uw gegevens zo lang dat nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of werkzaamheden; daarna worden ze verwijderd.

Contactformulieren, bestellingen en automatisch verzonden e-mailberichten worden na drie maanden uit de database verwijderd. In het geval van een bijdrage aan een adviestraject worden uw contactgegevens bewaard voor de duur van dat traject. Burgervragen die betrekking hebben op een adviestraject alsmede schriftelijke bijdragen aan een van onze adviezen, worden opgenomen in het archief van de Onderwijsraad. 

De Onderwijsraad registreert uw naam en uw e-mailadres. U kunt ervoor kiezen ook uw telefoonnummer op te geven. Als u de desbetreffende gegevens verstrekt, wordt ook geregistreerd voor welke organisatie u werkzaam bent en welke functie u daar vervult.

De Onderwijsraad maakt op de volgende manieren gebruik van uw gegevens: 

  1. Beantwoording van burgervragen.
  2. Uitvoeren van online verkoop van publicaties van de Onderwijsraad.
  3. Voorbereiding van de adviezen van de Onderwijsraad. In dat kader vallen onder andere eventuele uitnodigingen voor activiteiten die de Onderwijsraad in het kader van een adviestraject organiseert. De Onderwijsraad gebruikt uw gegevens ook om u te attenderen op het verschijnen van het advies als u bij het adviestraject betrokken bent geweest. Experts en stakeholders waar we in het kader van een adviestraject mee spreken, worden met naam en functie opgenomen in een bijlage bij het advies. Dat laatste doen we alleen als u daar expliciet toestemming voor verleent.
  4. Het bijhouden van aanmeldingen voor onze activiteiten en het informeren van deelnemers aan die activiteiten, bijvoorbeeld over aanpassingen van het programma.
  5. We houden met behulp van Google Analytics bezoekersaantallen van onze website bij (per website-segment, per publicatie, per nieuwsbericht; veel bezochte pagina’s). We hebben de instellingen van de analytische cookies zo ingesteld dat ze geanonimiseerd zijn.
  6. Als u zich heeft aangemeld voor een rss-feed, ontvangt u deze op het doorgegeven e-mailadres.

Derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan noodzakelijk voor het uitoefenen van onze dienstverlening of advieswerkzaamheden. 

Inzien, corrigeren of verwijderen van uw gegevens

Gegevens die wij verzamelen zijn uw contactgegevens. Het is mogelijk uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een ‘verzoek persoonsgegevens’ doen via het secretariaat van de Onderwijsraad.

Contact en klachtregeling

Heeft u vragen over het privacybeleid van de Onderwijsraad? Stuur dan een mail naar het secretariaat van de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad doet zijn best zo goed en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Bent u het toch niet eens met de manier waarop de Onderwijsraad uw gegevens verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.