Onderwijsraad komt met advies over onderwijstijd

Veel leraren in het primair onderwijs ervaren een hoge werkdruk of krijgen een burn-out. Ook verlaten veel leraren het vakgebied binnen vijf jaar. De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over de onderwijstijd van leraren en leerlingen.

©Onderwijsraad

Welke dieperliggende problemen van de organisatie van het onderwijs (zoals onderwijstijd en roosters) en van de arbeidscultuur (zoals deeltijdwerk, initiƫle opleiding en beroepsbeeld) hangen hiermee samen, en hoe kan aan deze problemen het hoofd worden geboden? Dit zijn vragen waarover de Onderwijsraad zich buigt in zijn komende advies.

Het advies verschijnt naar verwachting in december 2020. De raad maakt bij de voorbereiding van dit advies gebruik van de deskundigheid van twee externe raadsleden: mevrouw Daisy Mertens, leraar basisonderwijs en de heer Arnold Jonk, bestuurder in het primair onderwijs.