Denk mee over Werkprogramma 2021

In verband met de Coronacrisis verlengen we de mogelijkheid om mee te denken met ons werkprogramma 2021. Hierin willen we expliciet ook aandacht besteden aan wat het Coronavirus gaat betekenen voor het onderwijs. Want in deze tijden blijkt eens te meer: de maatschappij verandert snel, en daarmee ook de ideeën, wensen en behoeften als het gaat om onderwijs.

Gelijke kansen voor iedere leerling, het beroep van leraar of de inzet van digitale leermiddelen en de toegankelijkheid daarvan zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die op dit moment leven in het onderwijs. Net als vragen over het omgaan met het wegvallen van eindtoets en –examen, met de ontwikkeling en doorstroom van leerlingen bij een langere periode van afstandsonderwijs, en over het mogelijke behoud van positieve lessen uit deze onwerkelijke periode. Naast de adviesonderwerpen die voortkomen uit de Coronacrisis, kunt u natuurlijk ook uw ideeën en suggesties meegeven op andere onderwerpen die volgens u een plek verdienen in ons werkprogramma.

Speerpunten

De raad adviseert de komende jaren op basis van vier inhoudelijke speerpunten:

  • Publiek en privaat in het onderwijs
  • Onderwijs en technologie
  • Differentiatie en selectie
  • Artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg

Onze advisering is gericht op de (middel)lange termijn en strekt zich uit over de volle breedte van het onderwijs: van voorschoolse voorzieningen en basisschool tot universiteit en permanente educatie.

Denk mee

Graag bieden we iedereen de mogelijkheid mee te denken. Wat zijn dé onderwerpen waar het in het onderwijs in de nabije toekomst om gaat of moet gaan? Welke onderwerpen kunnen wat u betreft absoluut niet ontbreken in ons Werkprogramma 2021? Uw suggesties voeden niet alleen de inhoud van het Werkprogramma 2021 of onze werkprogramma’s in de jaren erna, maar geven de raad ook  een belangrijke inkijk in wat het onderwijsveld belangrijke onderwerpen vindt. 

Reageren is niet meer mogelijk.