Denk mee over gelijke kansen in verhouding tot publiek en privaat aanbod

Ook in deze tijd blijft de Onderwijsraad nadenken over de ontwikkelingen in het onderwijs op de lange termijn. En als het mogelijk is doen we dat graag met u. De meeste kinderen en jongeren in Nederland volgen onderwijs dat wordt bekostigd door de overheid. Daarnaast bestaan er private onderwijsinstellingen waar een deel van de jongeren onderwijs volgt. Ook zijn er private onderwijsinitiatieven om jongeren extra onderwijs te geven. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding of bijles. Soms betaald door ouders, maar soms ook gratis ter beschikking gesteld door religieuze instellingen of welzijnsorganisaties. Ook bínnen het publieke onderwijs ontstaan mogelijkheden om (deels) privaat onderwijsaanbod te volgen, zoals Cambridge English. In de huidige coronacrisis zien we nieuwe private initiatieven ontstaan.

Wat betekent de ontwikkeling van publiek en privaat aanbod?

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit van het onderwijs worden geborgd?

De Onderwijsraad is uit eigen beweging een advies opgestart om antwoord te krijgen op deze vragen.

Denk mee!

We bieden graag iedereen de kans om mee te denken. Goede voorbeelden, analyses en ervaringen zijn in alle vormen welkom. Die informatie gebruiken we om tot een afgewogen advies te komen.

Reageren is niet meer mogelijk.