Twee vacatures voor raadsleden Onderwijsraad

De Onderwijsraad zoekt twee nieuwe leden: een leraar uit het primair, voortgezet, speciaal of praktijkonderwijs en een lokaal bestuurder (wethouder) met portefeuille onderwijs of een verwante sector. De raad breidt tussentijds uit, omdat de raad toewerkt naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden.

©Onderwijsraad

Beide profielen dragen bij aan een evenwichtige samenstelling van de raad en een brede variëteit aan expertise en achtergrond. Leden worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Een zittingsperiode duurt vier jaar, met de mogelijkheid voor maximaal twee herbenoemingen. De tijdsinzet voor de leden bedraagt een dag per week (0,2 fte).

Tussentijds uitbreiding door nieuw benoemingsmodel

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad uit tien leden inclusief de voorzitter. De Onderwijsraad werkte tot nu toe met het systeem dat alle raadsleden op hetzelfde moment worden benoemd. Dit gaat veranderen: de komende periode werkt de Onderwijsraad toe naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden. In opmaat hiernaar breidt de raad tussentijds uit met twee extra leden.

Over de Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

De Onderwijsraad is onafhankelijk en staat tegelijkertijd midden in de samenleving en het onderwijs. De adviezen worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. En ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten.

Meer informatie

Een onafhankelijke benoemingadviescommissie adviseert de minister over de vervulling van de vacatures. Na voordracht van de minister worden de leden bij koninklijk besluit benoemd.

Reageren is niet meer mogelijk.