Perspectief op besturen van onderwijs

Wat zijn de centrale gedachten van de Onderwijsraad over ‘besturen van onderwijs’? De raad maakt de balans op van ruim tien jaar adviezen en verkenningen op het gebied van besturen van onderwijs. Marlies Honingh en Lars Stevenson van de Radboud Universiteit hebben hiervoor een inhoudelijke analyse gemaakt van deze adviezen en reflecteren op de centrale gedachten van de raad over dit thema. Het rapport levert input voor toekomstige adviezen van de raad. 

©Onderwijsraad

Het rapport maakt duidelijk dat er niet zozeer één perspectief op besturen van onderwijs mogelijk is. Het gaat veel meer om een samenspel van perspectieven ten dienste van goed onderwijs. De hoeveelheid rollen die bestuurders hebben laat in ieder geval zien dat hun positie veel crucialer is geworden: ze hebben een sleutelpositie in het onderwijsstelsel gekregen.

In het palet aan denklijnen over (be)sturen van onderwijs loopt de spanning tussen centraal en decentraal als een rode draad. Daarbij is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht uitgegaan naar netwerksturing en samenwerking. Vanwege de complexiteit kan het volgens de onderzoekers helpen om adviezen niet altijd concreet en instrumenteel te willen maken. Eenvoudige oplossingen zijn er gewoonweg niet.