Steunbetuiging aan het onderwijs

"De nieuwe lockdown raakt het onderwijs hard en heeft grote consequenties. Nu en op langere termijn. De Onderwijsraad maakt zich al langer zorgen over de oplopende leerachterstanden en hoe kwetsbare kinderen bovenmatig worden geraakt (zie oplossingsrichtingen hiervoor in eerdere adviezen). Voor alle leerlingen en studenten zijn het onzekere en spannende tijden. De raad heeft groot respect voor iedereen in het onderwijs die opnieuw de zeilen bijzet om goed onderwijs te blijven bieden. Respect ook voor alle ouders die hun kinderen thuis weer moeten helpen met school of studie, vaak in combinatie met hun eigen thuiswerk. De Onderwijsraad beraadt zich op wat nu verder nodig is. Wij wensen iedereen veel goede moed: houd vol, blijf gezond en help elkaar.” Aldus voorzitter Edith Hooge namens de Onderwijsraad.