Vooraankondiging: 25 maart publicatie advies over werkdruk basisonderwijs

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Welke dieperliggende problemen van de organisatie en de cultuur van het onderwijs hangen hiermee samen? En hoe kan die werkdruk worden verlaagd? De Onderwijsraad publiceert op 25 maart a.s. een advies dat antwoord geeft op deze vragen.

Zorgen over de werkdruk van leraren, de lerarentekorten en de onderwijskwaliteit waren voor de Tweede Kamer aanleiding advies te vragen aan de Onderwijsraad. Is het zinvol de urennorm voor onderwijstijd van leerlingen op basisscholen te verlagen, zodat leraren minder uren les hoeven te geven? Uit recent onderzoek blijkt dat de relatie tussen onderwijstijd van leerlingen, kwaliteit en werkdruk van leraren onduidelijk is. De raad adviseert daarom de onderwijstijd van leerlingen op dit moment niet te wijzigen. Hoe kan de werkdruk van leraren dan wel omlaag? Op die vraag geeft de Onderwijsraad antwoord in dit advies.

Het advies is op 25 maart a.s. vanaf 6.00 uur te vinden op de website van de Onderwijsraad.