Vooraankondiging: 15 april publicatie advies over differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel

Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel beter recht doen aan de capaciteiten van alle leerlingen? Op deze vraag geeft de Onderwijsraad op 15 april a.s. antwoord in een advies aan de bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het is al lange tijd veelvuldig onderwerp van het maatschappelijk debat: gelijke onderwijskansen staan onder druk. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar met verschillende achtergronden komen niet altijd op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Door de vroege selectie, gedifferentieerde leerroutes en het afgenomen aanbod van brede brugklassen bestaat het risico dat kinderen uiteindelijk school verlaten met een diploma dat onder hun capaciteiten ligt. Hierdoor lopen de Nederlandse economie en samenleving talent mis. 

Het advies wordt donderdag 15 april a.s. om 14.30 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.