Terugblik online bijeenkomst Later selecteren, beter differentiëren

Op vrijdag 16 april jl. gaf de Onderwijsraad in een online bijeenkomst een toelichting op het advies Later selecteren, beter differentiëren, dat een dag eerder aan de ministers van Onderwijs werd aangeboden. Aan de bijeenkomst namen zo’n 100  betrokkenen uit de praktijk, het beleid en de politiek deel en de bijeenkomst werd live gestreamed.

In het advies later selecteren, beter differentiëren adviseert de raad: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En bied, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. De raad adviseert om landelijk en gelijktijdig op alle scholen het moment van selectie uit te stellen. Daarvoor is een ingreep in de structuur van het voortgezet onderwijs noodzakelijk.

Na de toelichting volgden korte eerste reacties op het advies van de voorzitters van de sectorraden en van vertegenwoordigers van de lerarenorganisaties. De Onderwijsraad heeft tijdens de bijeenkomst ook antwoord gegeven op vragen. Hoe ziet de brede brugperiode eruit? Wat is het verschil met de middenschool? En wat gebeurt er daarna? Wat is het gevolg voor  de vroegbloeiers? Maar ook: hoe zijn leraren bij het advies betrokken? En wat is de wetenschappelijke onderbouwing voor later selecteren?

Kijk de online bijeenkomst hier terug.

Of lees voor het antwoord op deze en andere vragen het advies in vraag en antwoord of het hele advies.