Vooraankondiging: 3 juni publicatie advies over Nationaal Programma Onderwijs

Hoe kan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dienen als opmaat naar duurzame verbetering van het onderwijs? De Onderwijsraad publiceert op 3 juni a.s. een advies dat antwoord geeft op deze vraag.

Met het NPO is 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het herstel van de gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs. Het NPO is grotendeels een incidentele investering die met name gericht is op de korte termijn. Maar het onderwijs kampte al voor de coronacrisis met dieperliggende problemen, zoals teruglopende onderwijsprestaties en toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Die problemen zijn door de pandemie versterkt. De Onderwijsraad gaat in het aankomende advies in op de vraag hoe de problemen die het directe gevolg zijn van de coronacrisis meer in samenhang kunnen worden geadresseerd met de dieperliggende problemen.

Het advies wordt donderdag 3 juni a.s. om 7.00 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.