Vooraankondiging: 5 oktober publicatie advies over vrijheid van onderwijs

Hoe zijn grenzen aan de vrijheid van onderwijs en overheidszorg duidelijker te bepalen? En hoe zijn ze te handhaven? Op deze vragen geeft de Onderwijsraad op 5 oktober a.s. antwoord in een advies gericht aan regering en parlement. Dit advies is een vervolg op de informerende notitie over artikel 23, die de raad eind 2019 publiceerde.

De vrijheid van onderwijs is van oudsher een kenmerk van het Nederlandse onderwijsbestel en van de Nederlandse samenleving, net als de zorg die de overheid voor het onderwijs heeft. De Onderwijsraad benadrukt met het aankomende advies dat de vrijheid van onderwijs grenzen kent en niet vrijblijvend is. De raad geeft een richtsnoer voor wat de rijksoverheid van scholen hoort te eisen en welke grenzen aan de vrijheid van onderwijs zij dient te bewaken. Ook geeft de raad aan welke grenzen de overheid zelf te respecteren heeft. Begrenzing is nodig zodat de vrijheid van onderwijs toekomstbestendig is.

Het advies wordt dinsdag 5 oktober a.s. om 17.00 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.