Uitnodiging: Online bijeenkomst over privaat aanbod in het onderwijs

Op dinsdag 7 december organiseert de Onderwijsraad een online bijeenkomst over privaat aanbod in het onderwijs. Deze bijeenkomst staat in het teken van het advies dat de raad dezelfde ochtend publiceert. De Onderwijsraad nodigt iedereen in en om het onderwijs van harte uit om de online bijeenkomst te volgen.

Wat kunt u verwachten?

Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, licht het advies toe vanuit een studio in Pakhuis de Zwijger. Vervolgens gaan onder meer schoolbestuurders en leraren met elkaar in gesprek over het advies. Wat betekent het advies voor het onderwijs? Deelnemers die de bijeenkomst live volgen kunnen met vragen en antwoorden bijdragen aan de discussie.

Achtergrond advies

Het private onderwijs is de afgelopen decennia gegroeid. Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs maakt bijvoorbeeld gebruik van aanvullend onderwijs, zoals huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentraining. Het aantal particuliere scholen is gegroeid en steeds meer scholen bieden extra aanbod aan zoals tweetalig onderwijs of een internationaal programma waarvoor moet worden betaald. Het private onderwijsaanbod is tegelijkertijd steeds meer verweven geraakt met het aanbod van publiek bekostigde scholen. De financiering, de doelen en de zeggenschap van verschillende partijen lopen in toenemende mate door elkaar.

In dit advies uit eigen beweging buigt de Onderwijsraad zich over de vraag hoe toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en professionele zeggenschap over het onderwijs geborgd worden, gezien de toename en verstrengeling van het private aanbod.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 7 december 2021

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Locatie: de bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/84310401854