Terugblik online bijeenkomst Publiek karakter voorop

Op dinsdag 7 december jl. organiseerde de Onderwijsraad een online bijeenkomst over het advies Publiek karakter voorop

De Onderwijsraad adviseert in Publiek karakter voorop dat de overheid, schoolbesturen en scholen het publieke karakter van het onderwijs beter moeten beschermen. De raad constateert dat het private onderwijsaanbod niet alleen fors toeneemt, maar dat publiek en privaat onderwijs ook steeds meer verstrengeld raken. Dit heeft als risico dat het onderwijs op door de overheid bekostigde scholen niet meer zonder financiële drempels voor alle leerlingen toegankelijk is. Daarnaast verschraalt de onderwijskwaliteit en hebben leraren en schoolleiders minder zeggenschap over het onderwijs op hun school. 

Na de toelichting op het advies door voorzitter Edith Hooge volgden gesprekken met betrokkenen uit de praktijk en beleid over de drie thema’s uit het advies: toegankelijkheid, kwaliteit en zeggenschap.  

Ronde 1: Toegankelijkheid

De raad schetst een ideaalbeeld van een school waarin alles wat onder de hoede van de school wordt aangeboden voor alle leerlingen toegankelijk is. Is dat een goed idee? Renata Voss (lid college van bestuur BOOR Rotterdam), Theo Werner (projectcoördinator Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.) en Martijn Sanders (directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning ministerie OCW) gingen over deze vraag met elkaar in gesprek.

Ronde 2: Kwaliteit

Veel scholen gaan – zeker nu het lerarentekort groot is en er NPO-gelden zijn – in zee met instituten van buiten, bijvoorbeeld om huiswerkbegeleiding aan te bieden. Wat zegt dat over de kwaliteit van het publiek bekostigde onderwijs? Hebben scholen goed zicht op de kwaliteit van wat in die bijlessen gebeurt? Michiel van Schagen (huiswerkinstituut Haarlem en Amsterdam Bijdeles), Eelke Smulders (lid schoolleiding Christelijk Lyceum Delft) en Elsbeth Harthoorn (leraar primair onderwijs in Waarder) gingen over deze vragen met elkaar in gesprek.

Ronde 3: Zeggenschap

Schoolbesturen zijn vaak verantwoordelijk voor het aangaan van relaties met externe private partijen. Zou meer zeggenschap van leraren en schoolleiders over het private aanbod binnen de school een goed idee zijn? Renata Voss (lid college van bestuur BOOR Rotterdam), Eelke Smulders (lid schoolleiding Christelijk Lyceum Delft) en Erica Huppelschoten (docent Nederlands Minkema College Woerden) gingen over deze vragen met elkaar in gesprek.

Online deelnemers konden bijdragen aan de gesprekken door vragen in te sturen.

Kijk de online bijeenkomst hier terug.

Of lees het hele advies.