Denk mee met het advies over taal en rekenen

Taal en rekenen zijn basale vaardigheden om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de samenleving. Ook leervoorwaardelijk gezien zijn taal en rekenen belangrijk. Zo is de beheersing van de Nederlandse taal onmisbaar bij het verwerven van inhoud en vaardigheden in alle vakken of leergebieden.

Taal geeft toegang tot de vakinhoud, bijvoorbeeld door het volgen van uitleg, het lezen en schrijven van teksten, of het geven van een presentatie en het voeren van een debat. Ook rekenen en wiskunde zijn op die manier voorwaardelijk: leerlingen hebben bijvoorbeeld rekenen en wiskunde nodig voor het kunnen lezen en begrijpen van grafieken en tabellen in verschillende vakken. Ervoor zorgen dat leerlingen voldoende geletterd en gecijferd zijn, is dan ook een belangrijke taak van het onderwijs.

Het is dus belangrijk dat de beheersing van leerlingen op taal en rekenen van hoog niveau is. Er zijn de laatste jaren echter zorgen over het afnemende niveau van taal en rekenen van leerlingen. Internationaal vergelijkende studies en onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs wijzen uit dat de beheersing van lezen, schrijven en rekenen terugloopt.

Adviesvraag

Zowel het cruciale belang van taal en rekenen als de zorgen om de beheersing hiervan zijn aanleiding voor de Onderwijsraad om de adviesvraag van de Tweede Kamer naar wat er nodig is om het niveau van de basisvaardigheden te verhogen, te richten op taal en rekenen. Dit doet de raad aan de hand van de volgende adviesvraag: “Wat is nodig om de beheersing van taal en rekenen te verhogen?”

De raad richt zich op (de Nederlandse) taal en rekenen gedurende alle fases in het onderwijs, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met een leven lang ontwikkelen.

Het advies verschijnt naar verwachting in het najaar van 2022.

Denk mee!

Reageren is niet meer mogelijk.