Denk mee over het Werkprogramma 2023

De Onderwijsraad is gestart met de voorbereiding voor het Werkprogramma 2023. Aan welke onderwerpen en vraagstukken in het onderwijs zou de Onderwijsraad in 2023 aandacht moeten besteden? Wij nodigen betrokkenen uit het onderwijsveld uit om mee te denken. Het Werkprogramma verschijnt in september 2022.

De Onderwijsraad is het onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad kijkt naar onderwijsbeleid en wetgeving en naar het functioneren van het onderwijsstelsel. Met als focus oplossingen voor de lange termijn. Onze advisering strekt zich uit over de volle breedte van het onderwijs: van voorschoolse voorzieningen en basisschool tot universiteit en permanente educatie.

De raad heeft oog voor zaken die spelen in het hier en nu, zoals de impact van de coronacrisis of het leraren- en schoolleiderstekort op het onderwijs. Daarnaast is het ook belangrijk om vooruit te blijven kijken. Om zicht te houden op wat er structureel nodig is voor het onderwijs op middellange en lange termijn.

Het jaarlijkse werkprogramma van de Onderwijsraad biedt een overzicht van de onderwerpen waar de raad het komende jaar over adviseert. Naast de adviesvragen vanuit regering en parlement, heeft de raad ook ruimte voor een advies of verkenning uit eigen beweging. Het werkprogramma wordt opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, de Tweede en Eerste Kamer en een groot aantal betrokkenen in het onderwijsveld.

Denk mee

Graag bieden we iedereen de mogelijkheid mee te denken. Aan welke onderwerpen en vraagstukken in het onderwijs zou de Onderwijsraad in 2023 aandacht moeten besteden? Uw suggesties voeden niet alleen de inhoud van het Werkprogramma 2023 en onze werkprogramma’s in de jaren erna, maar geven de raad ook een belangrijke inkijk in wat het onderwijsveld belangrijke vragen en onderwerpen vindt. 

Reageren is niet meer mogelijk.