Jaarverslag 2021: jaar van adviezen over fundamentele onderwerpen

Goed onderwijs voor iedereen, dat is waar de Onderwijsraad ook in 2021 met zeven (brief)adviezen aan heeft bijgedragen. Zo adviseerde de raad onder andere over de werkdruk in het basisonderwijs, differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel, het Nationaal Programma Onderwijs, vrijheid van onderwijs en over privaat aanbod in het onderwijs. 

In het jaarverslag blikken voorzitter Edith Hooge en SCP directeur Kim Putters terug op de rol van de Onderwijsraad in 2021. Raadsadviseur Frans Hoogendijk gaat dieper in op het advies Grenzen stellen, ruimte laten.

Adviezen 2021

Het jaar 2021, een jaar van voorbereiding op een nieuw kabinet, was voor de Onderwijsraad een aangewezen moment om een aantal fundamentele onderwerpen en kwesties met betrekking tot het onderwijs te doordenken en hierover advies uit te brengen. Zo besteedde de raad in zijn adviezen aandacht aan de kern van het vak van leraren, aan de ongelijke kansen en sociale segregatie in het Nederlands onderwijsstelsel, aan artikel 23 van de Grondwet in het licht van de democratische rechtsstaat en aan het publieke karakter van onderwijs.

Daarnaast schetste de raad in een brief aan de informateur de kernproblemen in het onderwijs als aandachtspunten voor een nieuw regeerakkoord. De raad volgt met belangstelling de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord en zal daarbij als onafhankelijk adviesorgaan gevraagd én uit eigen beweging adviseren.

Adviezen in voorbereiding

In maart 2022 heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over extern toezicht. De raad heeft op dit moment de volgende adviezen in voorbereiding:

  • Technologie en onderwijsleerprocessen; op verzoek van de regering
  • Taal en rekenen; op verzoek van de Tweede Kamer 
  • Onderwijsbesturen; uit eigen beweging
  • Betekenis Europa voor het Nederlands onderwijs; uit eigen beweging