Onderwijsraad werkt coronascenario’s uit voor onderwijs

Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn op een volgende coronagolf, werkt de Onderwijsraad met een aantal adviesraden deze zomer coronascenario’s uit voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen. Het is belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie, zodat overheid en samenleving niet worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. In 2021 ontwikkelden de WRR en KNAW hiervoor vijf scenario’s.

Nu het normale leven weer is opgepakt en er andere grote problemen zijn die om aandacht vragen, lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar de pandemie is nog niet voorbij. De kans is groot dat we later dit jaar met een nieuwe virusvariant te maken krijgen die dominant wordt. Het is niet van tevoren te voorspellen hoe ziekmakend deze zal zijn en in hoeverre onze opgebouwde immuniteit ons zal beschermen. Het verdere verloop van de pandemie is dus onzeker.