Europese netwerk van onderwijsraden bijeen in Nederland

Op 15 en 16 juni 2022 is de Onderwijsraad gastheer van het jaarlijkse EUNEC-seminar in Nederland. Eunec, het Europese netwerk van onderwijsraden viert dan ook het (uitgestelde) 20-jarig bestaan. De Onderwijsraad ontvangt tijdens de tweedaagse bijeenkomst EUNEC-leden uit 12 verschillende landen (EU en Quebec).

Eunec heeft ten doel om kennis en ervaring uit te wisselen over de verschillende onderwijssystemen, beleid en praktijk. En om zo mogelijk gezamenlijke standpunten te bepalen over het onderwijsbeleid van de Europese Unie. Het Europese netwerk bestaat sinds 2000 en is recent uitgebreid met leden uit Canada en Marokko.  

Seminar

Het thema van de eerste dag is de toekomstbestendigheid van onze onderwijssystemen. De dag start met lezingen van verschillende experts en wetenschappers. In de middag gaat het internationale gezelschap met elkaar in gesprek over de vraag: zijn onze onderwijssystemen klaar voor de toekomst?

De tweede dag staat in het teken van de viering van het 20-jarige bestaan van EUNEC. In het Kinderboekenmuseum gaan de EUNEC-leden met elkaar in gesprek over het belang van onderwijsadvisering voor beleid. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door een muzikaal optreden van leerlingen van het Antonius Collega uit Gouda. De Eunec-leden gaan ook met de leerlingen in gesprek.

Jubileumbundel

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan is in 2021 een jubileumbundel verschenen over het belang van onafhankelijk onderwijsadvies en de relatie tussen dit advies en beleid. Deze bundel geeft een beeld van wat onderwijsraden in de deelnemende landen doen, wat hun positie is en de verschillen tussen de landen.