Persbericht: Coronascenario’s doordacht, ook voor onderwijs

Nederland staat voor een onzekere, complexe en langdurige opgave om te leren leven met het coronavirus. Overheid en samenleving moeten voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de pandemie. Een groot aantal adviescolleges biedt hiervoor een handreiking met het rapport Coronascenario's doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes. Twee aandachtspunten zijn essentieel: benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken én zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk de ingewikkelde keuzes daarbij niet.

In de gezamenlijke rapportage doordenken de adviescolleges vijf scenario's: verkoudheid, griep+, externe dreiging, continue strijd en worst case. Om Nederland te helpen goed voorbereid te zijn, zijn deze scenario's verder uitgewerkt voor verschillende maatschappelijke domeinen en beleidsvragen.

Laat onderwijs doorgaan en zie onderwijs als vitale sector

De Onderwijsraad heeft de vijf scenario’s doordacht voor het onderwijs. Hoe kunnen kabinet en onderwijsinstellingen zich in ieder scenario voorbereiden en reageren op virusontwikkelingen? De raad stelt als uitgangspunt dat het onderwijs in alle scenario’s doorgaat, inclusief stages, praktijkleren, toetsen en examens. En dat onderwijs bij brede maatschappelijke afwegingen wordt gezien als een vitale sector.

Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad: “Bij een volgende coronagolf moet het uitgangspunt zijn dat het onderwijs doorgaat, in welk scenario dan ook. Want de sociale functie van onderwijs vereist samenkomen van leerlingen en studenten met hun docenten.”

De boodschap aan het kabinet is: doe wat nodig is om daarvoor te zorgen. Schaar leraren bijvoorbeeld onder de voorrangsgroepen in de vaccinatiestrategie. Want in de vitale sector onderwijs hebben leraren en docenten een cruciaal beroep. Daarnaast kan het kabinet nu, in goede tijden, zorgen voor een noodplan voor het afnemen van toetsen en examens, voor flexibele capaciteit in gebouwen als we weer afstand moeten houden en zorgen dat de ventilatie op scholen op orde is.

Onderwijsinstellingen kunnen de scenario’s ook benutten bij hun voorbereiding. Wat heeft op welk moment aandacht nodig? Besturen kunnen bijvoorbeeld nu al bovenschoolse afspraken maken en afspraken met de kinderopvang voor de opvang van (kwetsbare) leerlingen.