Vooraankondiging: 28 september a.s. publicatie verkenning over onderwijs en intelligente technologie

Intelligente technologie maakt een opmars in het onderwijs. Denk aan adaptieve leermaterialen, automatische nakijkprogramma’s en virtual reality-toepassingen voor het oefenen van beroepshandelingen. Intelligente technologie biedt steeds meer mogelijkheden om activiteiten te ondersteunen, over te nemen of anders in te vullen. Meer dan de digitalisering tot nu toe leidt intelligente technologie tot fundamentele onderwijsveranderingen. De Onderwijsraad brengt daarom op verzoek van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verkenning uit over onderwijs en intelligente technologie.

In de verkenning gaat de raad na welke veranderingen intelligente technologie met zich meebrengt voor onderwijs geven, ontwikkelen, organiseren en leren. Wat zijn kansen en risico’s? Welke rol hebben verschillende actoren om kansen te benutten en risico’s te beheersen? Naast het onderwijzen van kennis en vaardigheden wordt ook ingegaan op de sociale dimensie van het onderwijs.

De verkenning wordt woensdag 28 september a.s. om 00.01 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.