Vacatures (senior) raadsadviseur

Goed onderwijs voor iedereen: dat is waar de Onderwijsraad met zijn adviezen aan bijdraagt. De Onderwijsraad is al ruim honderd jaar hét onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement. Wij brengen, gevraagd en ongevraagd, gefundeerde adviezen uit. Daarbij bezien we het hele onderwijs: van voorschoolse opvang en basisschool tot voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en permanente educatie. Als bureau van de Onderwijsraad werken we elke dag aan strategische adviezen van hoge kwaliteit vanuit ons motto: ‘Zeggen wat er gezegd moet worden’.

Bij ons krijg jij als (senior) raadsadviseur een centrale rol binnen het bureau en werk je nauw samen met collega’s en raadsleden.

Om de positie als de belangrijkste adviseur van regering en parlement te kunnen waarmaken, brengt de Onderwijsraad adviezen, studies en verkenningen uit die zich kenmerken door onafhankelijkheid en wijsheid. Daarvoor zijn een interdisciplinaire invalshoek, wetenschappelijke onderbouwing, een heldere schrijfstijl en doordachte communicatie onontbeerlijk.

Onze raadsadviseurs zijn veelal gepromoveerde medewerkers, afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disciplines: onderwijskunde, bestuurskunde, rechten, economie, taalkunde, psychologie en sociologie. Zij hebben, naast hun eigen specialisme, bredere kennis en ervaring opgedaan, bijvoorbeeld als onderzoeker, (universitair) docent of in de onderwijsondersteuning. Deze brede deskundigheid zorgt ervoor dat onze raadsadviseurs adviesonderwerpen vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen.

Bij de Onderwijsraad werken zo’n twintig mensen. Jij werkt als (senior) raadsadviseur direct onder de secretaris-directeur van de Onderwijsraad. Naast de raadsadviseurs bestaat het bureau uit een kleine afdeling communicatie en een afdeling Algemene Zaken. 

Wij hebben momenteel een vacature voor een senior raadsadviseur en een raadsadviseur.

Senior raadsadviseur

Jouw taken

 • als senior raadsadviseur bereid je, soms in de rol van projectleider en soms als projectmedewerker, adviezen van de raad voor. Je schrijft discussienota’s en conceptadviezen, doet literatuuronderzoek en begeleidt extern onderzoek;
 • je levert proactief een bijdrage aan de meningsvorming van de raad;
 • je draagt de adviezen van de raad uit door te publiceren in vakbladen en tijdschriften en door het geven van presentaties op conferenties en bijeenkomsten;
 • je levert vanuit je eigen expertise en ervaring een bijdrage aan het werk van andere raadsadviseurs;
 • je signaleert en analyseert ontwikkelingen op onderwijsgebied. Je onderhoudt contacten met departementale beleidsdirecties en met betrokken stakeholders binnen het onderwijsveld;
 • je bereidt, in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie, de communicatie-activiteiten rondom een adviestraject voor;
 • als senior raadsadviseur treed je daarnaast op als coach van nieuwe medewerkers en stagiairs. Als projectleider vervul je een voortrekkersrol. Je vormt bij die adviezen een ‘tandem’ samen met de commissievoorzitter uit de raad.

Functie-eisen

 • je hebt een afgeronde academische opleiding in een voor de Onderwijsraad relevante discipline (bestuurskunde, filosofie, onderwijspsychologie, onderwijssociologie, etc.);
 • je beschikt over een uitstekend analyserend vermogen. Een afgerond promotietraject is een pré;
 • je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijs;
 • je kunt creatief denken om bestaande denkkaders te doorbreken;
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken: je ziet het proces om tot een advies te komen als een teaminspanning;
 • je beschikt over goede projectleidersvaardigheden, zoals lijnen uitzetten, plannen, organiseren en mensen meenemen in een proces;
 • je beschikt over uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden.

Je past goed bij ons omdat jij

 • overtuigend bent in jouw advisering, én flexibel om goed in te kunnen spelen op de meningsvorming van de raad;
 • doorzettingsvermogen hebt, initiatiefrijk en resultaatgericht bent;
 • een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn hebt en organisatie- en politiek sensitief bent;
 • goed op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • overeind blijft in situaties van druk;
 • een verbindende persoon bent.

Meer informatie en solliciteren 

Kijk voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure op www.werkenvoornederland.nl. Solliciteren kan tot 27 februari 2023. 

Raadsadviseur

Jouw taken

 • als raadsadviseur bereid je in teamverband adviezen van de raad voor. Je schrijft discussienota’s en conceptadviezen, doet literatuuronderzoek en begeleidt extern onderzoek;
 • je levert proactief een bijdrage aan de meningsvorming van de raad;
 • je draagt de adviezen van de raad uit door te publiceren in vakbladen en tijdschriften en door het geven van presentaties op conferenties en bijeenkomsten;
 • je levert vanuit je eigen expertise en ervaring een bijdrage aan het werk van andere raadsadviseurs;
 • je signaleert en analyseert ontwikkelingen op onderwijsgebied. Je onderhoudt contacten met departementale beleidsdirecties en met betrokken stakeholders binnen het onderwijsveld;
 • je bereidt, in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie, de communicatie-activiteiten rondom een adviestraject voor.

Functie-eisen

 • je hebt een afgeronde academische opleiding in een voor de Onderwijsraad relevante discipline (bestuurskunde, filosofie, ontwikkelingspsychologie, onderwijssociologie, etc.);
 • je beschikt over een uitstekend analyserend vermogen;
 • je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijs;
 • je kunt creatief denken om bestaande denkkaders te doorbreken;
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken: je ziet het proces om tot een advies te komen als een teaminspanning;
 • je beschikt over uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden.

Je past goed bij ons omdat jij

 • overtuigend bent in jouw advisering, én flexibel om goed in te kunnen spelen op de meningsvorming van de raad;
 • doorzettingsvermogen hebt, initiatiefrijk en resultaatgericht bent;
 • een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn hebt en organisatie- en politiek sensitief bent;
 • goed op de hoogte bent van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • overeind blijft in situaties van druk;
 • een verbindende persoon bent.

Kijk voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure op www.werkenvoornederland.nl. Solliciteren kan tot 27 februari 2023.