Keynote Edith Hooge bij Vlaams-Nederlandse Onderwijstop

Op 23 januari jl. verzorgde voorzitter Edith Hooge de Nederlandse keynote bij de Vlaams-Nederlandse Onderwijstop over onderwijskwaliteit. Een initiatief bedoeld om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Beide onderwijssystemen staan voor een deel voor dezelfde uitdagingen.

In haar bijdrage werpt Edith Hooge een blik op het Nederlandse onderwijsstelsel, benoemt de kernproblemen en bespreekt oplossingen die de Onderwijsraad aandraagt. Ze beziet sterke punten, gekke punten en blinde vlekken van het stelsel. En spreekt over het onderwijsbestel: welke beleids-sturingsvraagstukken liggen er?

"Onderwijs is vol beloften. Het belooft kinderen en jongeren toe te rusten met kennis, begrip, inzicht en vaardigheden. Het belooft een mini-samenleving te zijn waar leerlingen kunnen oefenen in democratisch samenleven. Het belooft de mogelijkheid voor leren en ontwikkelen voor vakmensen, professionals en wetenschappers. En voor nieuwkomers en volwassenen om hen een tweede - of derde - kans te geven. Hoogwaardige onderwijskwaliteit is nodig om deze beloften gestand te kunnen doen. Laten we eens kijken in hoeverre dat lukt en daarvoor een blik op het NL onderwijsstelsel werpen".