Vooraankondiging: Onderwijsraad publiceert 9 maart a.s. advies over Europa en het Nederlandse onderwijs

De Onderwijsraad publiceert op 9 maart a.s. een advies over de betekenis van Europa voor het Nederlandse onderwijs. Hoe dient de Nederlandse regering zich op te stellen in Europees onderwijsbeleid gezien huidige en toekomstige ontwikkelingen?

In Europa wordt onderwijs steeds belangrijker gevonden. In Europees verband werken lidstaten intensiever samen en worden minder vrijblijvende afspraken gemaakt. Ook de Europese Unie toont zich ambitieus en neemt initiatief op verschillende onderwijsthema’s. Dit veroorzaakt een zogenoemde sturingsdynamiek die uitmondt in Europees onderwijsbeleid. Hiervan gaat steeds meer invloed uit, ook op het onderwijs in Nederland.

Vanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor de vorm en de inhoud van het Europese onderwijsbeleid. Zo wordt de Europese onderwijsruimte geëvalueerd en vindt een herijking van de doelstellingen plaats. In 2027 wordt gestart met een nieuw Erasmus+ programma. En in 2029 wordt Nederland voorzitter van de Europese Unie.

Het advies wordt donderdag 9 maart a.s. om 14.00 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.