Denk mee over werkplekleren in het beroepsonderwijs in tijden van arbeidsmarkttekorten

De samenleving heeft grote behoefte aan vakmensen met een mbo- of hbo-opleiding. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt in bijvoorbeeld de installatietechniek, kinderopvang, bouw, beveiliging en logistiek, maar ook in het onderwijs, de zorg en de politie. Daarnaast vragen de energietransitie, wooncrisis en digitaliseringsopgave steeds meer vakmensen. 

Beeld: ©Onderwijsraad

Leren van en in de beroepspraktijk is een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. De term werkplekleren omvat verschillende vormen, contexten en situaties waarin studenten leren in een authentieke arbeidssituatie. Hier leggen studenten de verbinding tussen de opgedane kennis en vaardigheden vanuit de opleiding en de ervaring die zij opdoen in de praktijk. De aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt zetten werkplekleren in het beroepsonderwijs onder druk. Zo kan door tekorten goede begeleiding vanuit het werkveld er bij inschieten of zijn er zelfs onvoldoende stageplaatsen beschikbaar. Terwijl de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs groeit, is het voor studenten lastiger om hun opleiding af te ronden, omdat werkplekleren onder druk staat.

Adviesvraag

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een advies over het beroepsonderwijs en geeft daarmee antwoord op de volgende vraag: Wat is nodig om goed werkplekleren in het beroepsonderwijs te garanderen?

Het advies verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.

Denk mee

We bieden graag iedereen de kans om mee te denken over het onderwerp. Voorbeelden, analyses en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruiken we om tot een afgewogen advies te komen.

U kunt geen bijdrage meer insturen.