Denk mee over voorzieningen voor het jonge kind

De eerste levensjaren van een kind zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling, het welzijn, de schoolloopbaan, latere keuzes en kansen in het leven. In de discussie over gelijke onderwijskansen staat een goede start voor het jonge kind dan ook nadrukkelijk op de kaart.

Beeld: ©Onderwijsraad

Nederland kent sinds decennia voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen die wat extra’s nodig hebben om een goede start te kunnen maken in het onderwijs. Deze voorzieningen kunnen gunstig zijn voor kinderen, maar het stelsel voor vve kent ook enkele knelpunten. Zo is er op veel plekken onvoldoende inhoudelijke aansluiting tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs. Ook is er de kans dat kinderen met verschillende sociale achtergronden elkaar weinig tegenkomen in de voorschoolse voorziening of op de basisschool.

Advies in voorbereiding

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs, die bijdraagt aan gelijke onderwijskansen.

De vragen die daarbij aan bod komen zijn: Hoe kan worden bepaald welke jonge kinderen in aanmerking komen voor iets extra’s voor zij naar de basisschool gaan? Hoe kan de afstemming tussen voorschoolse educatie en kleuteronderwijs worden verbeterd? Hoe kan voorschoolse educatie in een doorgaande lijn naar kleuteronderwijs vorm krijgen? Hoe kan tegemoet gekomen worden aan kinderen met een risico op achterstelling?

Het advies verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023.

Denk mee

Reageren is niet meer mogelijk.