Tracey Burns gaf eerste Onderwijslezing ‘Education in times of uncertainty’

Hoe kan het onderwijs weerbaar blijven? Tracey Burns sprak op 23 mei jl de eerste Onderwijslezing uit in het Mauritshuis in Den Haag. In de lezing getiteld Education in times of uncertainty ging zij in op hoe recente ontwikkelingen zoals AI, de pandemie en geopolitieke conflicten van invloed zijn op het onderwijs. Wat kunnen we leren van deze ontwikkelingen?

De Onderwijslezing is een initiatief van de Onderwijsraad. Met de lezing organiseert de raad een bijeenkomst voor de vele betrokkenen in en rond het onderwijs, waarbij een spreker vanuit de onderwijspraktijk, beleid of wetenschap een perspectief biedt om naar het onderwijs te kijken.

Education in times of uncertainty

Tracey Burns, Chief Research Officer bij het National Center on Education and the Economy in Washington, sprak in haar lezing over onderwijs in een veranderende wereld. Er komt veel op het onderwijs af. Ze ging in op verschillende internationale trends en de betekenis daarvan voor het onderwijs, zoals de negatieve invloed die trends kunnen hebben op het welzijn van leerlingen en studenten. Voor de toekomst is het van belang om bewust te blijven leren van opgedane ervaringen, zoals innovatieve aanpakken in het onderwijs tijdens de pandemie, en daarbij oog te houden voor het ondersteunen van de meest kwetsbare leerlingen en studenten. Dit draagt bij aan weerbare onderwijssystemen. Want, zo voorspelt ze, de toekomst zal ons blijven verrassen.

Vervolgens reflecteerde Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, vanuit de ervaringen in Nederland, op wat bestendig en robuust onderwijs vraagt van de maatschappij en van het onderwijs zelf. Ze benadrukte de intrinsieke waarde van onderwijs, naast de morele of utilitaristische functies van onderwijs. En ze reflecteerde op onderwijs als transactie tussen generaties. Ze sloot af met de oproep om te vertrouwen op het vermogen van toekomstige generaties.

Onderwijsraad

Goed onderwijs voor iedereen: daar draagt de Onderwijsraad aan bij. De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd en uit eigen beweging. Dit mondt uit in gefundeerde verkenningen en adviezen die focussen op oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.