Vooraankondiging: 29 juni a.s. publicatie verkenning over omgaan met aanhoudende lerarentekorten

Op 29 juni a.s. publiceert de Onderwijsraad een verkenning over het omgaan met aanhoudende lerarentekorten. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft de Onderwijsraad gevraagd te verkennen wat het betekent als er structureel minder leraren beschikbaar zijn in het onderwijs. In de verkenning geeft de raad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te kunnen verzorgen in een situatie van aanhoudende lerarentekorten. Welke keuzes vraagt dat en wat zijn de implicaties?

Het onderwijs heeft al langere tijd te maken met lerarentekorten. Hierdoor ontstaat langdurig veel druk op scholen en komt het onderwijs in de knel. De werkdruk neemt toe en er zijn risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelkansen van vooral sociaal kwetsbare leerlingen. In 2022 was er in het primair onderwijs een tekort van bijna 10.000 fte. In het voortgezet onderwijs is bijna twee derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. De lerarentekorten zijn overal voelbaar, maar ongelijk verdeeld over scholen, regio’s en vakken.

Het is hard nodig en verdient prioriteit om meer mensen voor het lerarenberoep aan te trekken en te behouden. Alles moet in het werk gesteld worden om te zorgen voor voldoende leraren. Maar werken aan terugdringing van het tekort alleen is niet voldoende. Personeelsschaarste speelt overal en volgens ramingen lopen de tekorten na 2030 nog verder op. Om die reden heeft de minister de Onderwijsraad gevraagd te doordenken hoe in onderwijs voorzien kan worden bij een aanhoudend tekort aan leraren.

De verkenning wordt donderdag 29 juni a.s. om 00.01 uur gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.